Innholdsfortegnelse

 1. Kunder
  1. Opprett ny kunde
 2. Prosjekter
  1. Trinn 1 – Opprett nytt prosjekt/revisjon
  2. Trinn 2 – Prosjektdata
  3. Trinn 3 – Produktkonfigurasjon
  4. Trinn 4 – Legg til Upfront enheter
  5. Forklaring på Produktkonfigurasjoner
  6. Trinn 5 – Legg til visualisering
 3. Dokumenter
  1. Send
 4. Generell informasjon
  1. Dokumenter
  2. Prisguide
  3. Statikkguide
  4. Innstillinger

1. Kunder

På siden «Kunder» kan du se en oversikt over de kundene som er tilføyd til din bruker, og som samtidig er de som er tilgjengelige når du skal velge kunde for dine prosjekter. Du har mulighet til å redigere informasjonen om dine eksisterende kunder ved å klikke på den oransje knappen med blyantikonet ved siden av den kunden du ønsker å redigere.

1.1 Opprett ny kunde

For å opprette en ny kunde, må du klikke på
«Ny kunde».

Når du har fylt ut de ønskede opplysningene, klikker du på den oransje knappen «Lagre» nederst på siden.

2. Prosjekter

Under «Prosjekter» kan du se en oversikt over alle prosjektene og de tilhørende revisjonene. Du kan søke i prosjektene ved hjelp av søkefeltet øverst på siden.

Ved å klikke på den oransje knappen med pilen ved siden av et prosjekt, kan du se de revisjonene som hører til prosjektet. Du har også mulighet til å duplisere en eksisterende revisjon, sende den via e-post, se en PDF-versjon av revisjonen eller redigere en revisjon.

For å opprette et nytt prosjekt eller revisjon, se Trinn 1 – «Opprett nytt prosjekt/revisjon». Det er en god idé at du oppretter den kunden som skal motta prosjektet, før du oppretter et prosjekt.

Det er små forklaringer på siden, som du finner ved å klikke på de runde grå knappene med «?».

2.1 Trinn 1 – Opprett nytt prosjekt/revisjon

For å opprette et nytt prosjekt må du klikke på «Nytt prosjekt» nederst på siden. Hvis du i stedet vil opprette en ny revisjon til et eksisterende prosjekt, må du klikke på knappen med et + ved siden av det prosjektet du vil knytte den nye revisjonen til.

2.2 Trinn 2 – Prosjektdata

Når du har opprettet et nytt prosjekt eller en ny revisjon til et prosjekt, kommer du til siden «Prosjektdata». Her kan du skrive en intern merknad om prosjektet. Dette vil ikke være synlig for kunden.

Alle prosjekter som opprettes i systemet, er til «budsjettpriser». Det vil si at meningen med plattformen er å gi kundene et overordnet bilde av prisen for Upfront-enhetene og tilhørende kostnader. Alle prosjekter bør alltid regnes etter av en prosjektleder hvis prosjektet skal realiseres.

Når du er ferdig på denne siden, klikker du på den grønne knappen «Neste trinn». Du kan også velge å lagre prosjektet/revisjonen som utkast og vende tilbake senere. I så fall klikker du på
«Lagre som utkast og avslutt».

2.3 Trinn 3 – Produktkonfigurasjon

På denne siden kan du se hvilke produkter som er lagt til revisjonen, endre rekkefølgen på produktene, legge til produkter til revisjonen og endre produktspesifikasjonene. Du vil også kunne legge til visualiseringer til Upfront-enheter. For å endre rekkefølgen på produkter skal du bare dra og slippe de enkelte produktene til ønsket plassering.

For å legge til Upfront-enheter, se Trinn 4 – Legg til Upfront-enheter.

For å legge til visualiseringer til en Upfront-enhet, se Trinn 5 – Legg til visualisering. Når du er ferdig 

på siden, klikker du på den grønne knappen «Neste trinn».

2.4 Trinn 4 – Legg til Upfront-enheter

For å legge til en Upfront-enhet klikker du på den oransje knappen «Legg til Upfront®-enheter» under «Produktkonfigurasjon» øverst på siden.

Da kommer du til siden «Rediger Upfront®-enheter», hvor du kan fylle ut informasjon om de Upfront-enhetene du ønsker å legge til, som antall, navn, type, utseende osv. Når du har angitt de aktuelle opplysningene, må du huske å trykke på «Lagre» nederst på siden.

2.5 Forklaring på Produktkonfigurasjoner

Prosjektinformasjon
Her kan du angi hvor mange enheter du ønsker å opprette, og angi et navn på enhetene. Navnet kan for eksempel være «Penthousebalkonger», «Balkonger til type A-leiligheter», osv. Antallet enheter du angir, blir brukt til å gange opp prisen til samlet budsjettpris. 

Ønsket dekningsbidrag
Skriv inn ønsket dekningsbidrag som du som leverandør ønsker for prosjektet. Dekningsbidraget blir lagt til enhetsprisen. Husk derfor å angi kostpriser alle steder der det angis priser.

Materialkategori
Velg den kategorien du ønsker å bruke materialer fra. «Konkurranse» representerer de mest prisbillige materialene, og «Luksus» inneholder de mest eksklusive materialene. Du kan underveis i konfigureringen endre hver enkelt parameter som du ønsker, og velge materialer fra forskjellige materialkategorier og sette sammen enhetene akkurat som du ønsker. Prisen på enhetene endrer seg alt avhengig av materialene du velger.

Enhetstype
Velg hvilken type enhet dere ønsker å gi en budsjettpris på. Det er for øyeblikket mulig å velge mellom en åpen balkong eller bare balkongrammen. 

Enhetsform
Det er mulig å velge 2 forskjellige typer enhetsformer: Rektangulær eller T-form. Velger du den rektangulære formen, trenger du bare å angi bredde x dybde, og ved T-formen angir du 2 x breddemål og 2 x dybdemål. Ved begge enhetstyper blir både areal og rekkverkforbruk utregnet automatisk.

Overflatebehandling ramme og rekkverk
Som standard produseres balkongene med standard-varmforsinking, men det kan ved visse prosjekter være behov for å legge til maling (Standard RAL-farger). I begge ovennevnte muligheter er det mulig å angi en eventuell merpris for dette. Denne tilleggsprisen må være kostprisen pr. balkongenhet.

Gulv
Gulv er inndelt i de 4 forskjellige materialkategoriene, og det kan under hver kategori finnes forskjellige gulvvarianter. Prisen utregnes automatisk på de variantene du finner under «Konkurranse», «Standard» og «Luksus». Velger du «Custom», får du mulighet til å velge noen mer spesielle materialvarianter, hvor du må angi prisen pr. m2. Under gulv kan du i tillegg velge om gulvet skal komme fra egen produksjon eller leveres av Krsgaard A/S. Vi har estimert markedsprisen på gulvene, hvis du velger «egen produksjon». 

Rekkverk
Rekkverk er inndelt i de 4 forskjellige materialkategoriene, og det kan under hver kategori finnes forskjellige rekkverkvarianter. Prisen utregnes automatisk for de variantene du finner under «Konkurranse», «Standard» og «Luksus». Velger du «Custom», får du mulighet til å velge noen mer spesielle rekkverkvarianter, hvor du må angi en pris pr. meter for rekkverket. 

Håndlist
Velg om balkongen skal være med eller uten håndlist. Hvis den er med håndlist, kan du velge mellom forskjellige materialekategorier innenfor konkurranse-, standard- og luksusseriene. 

Vannkasser
Velg hvilken kategori og type vannkasser du ønsker til balkongenhetene. Vannkassen er inndelt i de 4 forskjellige materialkategoriene, og det kan under hver kategori finnes forskjellige materialtyper. Under «Custom» kan du velge en prelakkert alu-plate, hvor du må angi en pris pr. m2. 

Skjermvegger
Velg her om det skal være skjermvegger på enhetene, og om det i så fall skal være på høyre, venstre eller begge sider. Nå har du mulighet til å velge det materialet skjermveggene skal utføres

i. Deretter kan du velge om skjermveggene skal varmforsinkes (standard), eller om de også skal males i standard RAL-farger. Ved skjermveggene må du angi kostnader pr. enhet. 

Annet
I dette feltet kan du angi om det er øvrige materialer som skal inngå i beregningen. Dette kan være gummideler, skruer, beslag, avløpsstuss og mye annet. Prisen må angis pr. enhet. 

Prosjektering
Her kan du angi prosjekteringsutgiftene både internt og eksternt. Begge prisene er samlede priser og skal derfor ikke angis pr. enhet. 

Logistikkostnader
Angi her hva prisen er for transport av alle enhetene du nå legger til. Det kan også være en god idé å angi prisen for evt. leie av monteringslokaler. 

Innfestning
Her kan det angis pris pr. enhet for innfesting på bygningen. 

Byggeplass
Her kan kostnader relatert til byggeplassen skrives inn. Du kan angi prisen for montering av hver enkelt enhet, og de samlede kostandene for byggeplassen. 

Enhetslisens
Avtalt pris pr. enhet som skal betales til Upfront-Solutions i Danmark.

Offentlig merknad om enheter
Her kan du angi en merknad som blir vist i prosjektet til kunden, når budsjettprisen blir sendt

av gårde. 

Priser
Nederst på siden kan du se en samlet oversikt over de prisene beregningsmotoren er kommet frem til. Du kan dels se prisen før dekningsbidrag, hvor mye dekningsbidraget utgjør og kundens totalpris pr. enhet og for alle enheter. Kunden ser bare de siste to prisene når budsjettprisen sendes ut.

2.6 Trinn 5 – Legg til visualisering

For å legge til en visualisering til en Upfront-enhet, klikker du på den grønne knappen «Legg til visualisering» ved siden av den Upfront-enheten du ønsker å legge en visualisering til.

Det er tre forskjellige muligheter for å legge til en visualisering:

1. «Lag en 3D-visualisering». Her kommer du til en side der du ut fra et bilde automatisk kan generere en visualisering. Deretter kommer du til et 3D-visualiseringssystem, hvor du blir ledet gjennom de nødvendige trinnene for å lage en 3D-visualisering. Når du har lagret din visualisering i systemet, trykker du på «Oppdater» under «Tilgjengelige visualiseringer for prosjektet». Deretter blir de vist.

2. «Bestill en fotorealistisk 3D-visualisering». Her må du opplyse om hvor mange vinkler du ønsker visualiseringer fra, og en beskrivelse av hva som skal vises i visualiseringen. Deretter sender du forespørselen til oss, og vi kontakter deg med nærmere informasjon om visualiseringen.

3. «Vedlegg et bilde». «Last opp eksisterende visualisering». Her kan du laste opp en visualisering du allerede har lagret på datamaskinen din. Det må enten være en JPG-, GIF- eller PNG-fil på maksimalt 3 MB.

3. Dokumenter

På siden «Dokumenter» kan du velge hvilke dokumenter som skal knyttes til revisjonen. Du kan velge mellom dokumenter lastet opp av Upfront Solutions, eller dokumenter du tidligere har lastet opp (under siden «Dokumenter» som du finner på menyen i venstre side).

Du har også mulighet til å laste opp et nytt dokument, som bare vil være tilgjengelig i dette prosjektet. Det gjør du ved å klikke på «Last opp nytt dokument» nederst på siden.

I tillegg vil handelsbetingelsene alltid bli lagt til automatisk til alle prosjekter. Dette kan ikke velges bort (du kan laste opp nye handelsbetingelser under «Innstillinger»).

Når du har valgt hvilke dokumenter du vil legge til, kommer du videre ved å klikke på «Neste trinn» nederst på siden.

3.1 Send

På siden «Send» kan du se et eksempel på prosjektet/revisjonen som PDF og velge hvilke e-postadresser prosjektet skal sendes til.

Når du har valgt dette, er du klar til å sende prosjektet, og det gjør du ved å klikke på den oransje knappen «Send prosjekt».

4. Generell Information

4.1 Dokumenter

Her kan du se en oversikt over de dokumentene som er lastet opp til din bruker, inklusive filer som Upfront Solution har lastet opp. Dokumentet «Handelsbetingelser» kan ikke slettes, men du kan laste opp en ny versjon under «Innstillinger». Du kan slette de dokumentene du selv har lastet opp til din bruker, ved å klikke på knappen med et kryss ved siden av det dokumentet du ønsker å slette. For å laste opp et dokument må du klikke på den oransje knappen «Last opp nytt dokument» nederst på siden. Deretter får du mulighet til enten å dra inn en fil og laste den opp, eller å klikke i feltet for å finne filen på datamaskinen din. Når du har valgt filen eller dradd den inn, lastes den opp automatisk. Filen må være i PDF-format og må være på maksimalt 10 MB.

4.2 Prisguide

Under prisguiden kan du lage en veiledende beregning av en standardløsning fra Upfront Solutions. Det gjør du ved å fylle ut informasjonen i de hvite feltene, og da vil de øvrige feltene bli fylt ut automatisk. Det er en rekke forklaringer på siden, som du kan se ved å klikke på de runde grå knappene med «?». Du kan velge å se informasjonen på siden, eller du kan lagre informasjonen som PDF ved å klikke på «Lagre som PDF» nederst på siden.

4.3 Statikkguide

Ved hjelp av Statikkguiden kan du lage en veiledende beregning av en standardløsning fra Upfront Solutions. Det gjør du ved å fylle ut de hvite feltene, og da vil de grå feltene bli fylt ut automatisk. Du kan velge å se informasjonen på siden, eller du kan lagre informasjonen som PDF ved å klikke på den oransje knappen «Lagre som PDF» nederst på siden.

4.4 Innstillinger

Under innstillingene kan du endre dine opplysninger, passord, firmalogo og handelsbetingelser. Du kan likevel ikke endre e-postadresse eller firmaopplysninger. Hvis du ønsker å endre disse opplysningene, bes du kontakte oss. Det må alltid være handelsbetingelser tilgjengelig i kontoen, og derfor kan du ikke slette dem, men du kan erstatte dem ved å laste opp en ny PDF. Når du har utført de ønskede endringene, klikker du på den oransje knappen «Lagre» nederst på siden.