Indholdsfortegnelse

 1. Kunder
  1. Opret ny kunde
 2. Projekter
  1. Step 1 – Opret nyt projekt/revision
  2. Step 2 – Projektdata
  3. Step 3 – Produktkonfiguration
  4. Step 4 – Tilføj Upfront enheder
  5. Forklaring af Produktkonfigurationer
  6. Step 5 – Tilføj Visualisering
 3. Dokumenter
  1. Send
 4. Generelle informationer
  1. Dokumenter
  2. Prisguide
  3. Statikguide
  4. Indstillinger

1. Kunder

Under siden ”Kunder” kan du se en oversigt over de kunder der er tilføjet til din bruger og som samtidig er dem der er tilgængelige når du skal vælge kunde til dine projekter. Du har mulighed for at redigere informationerne på dine eksisterende kunder ved at klikke på den orange knap med blyant-ikonet, ud for den kunde du ønsker at redigere.

1.1 Opret ny kunde

For at oprette en ny kunde, skal du klikke på den grønne knap “Ny kunde”.

Når du har udfyldt de ønskede oplysninger, klikker du på den orange knap “gem” i bunden.

2. Projekter

Under siden “Projekter” kan du se en oversigt over alle projekterne og de tilhørende revisioner. Du kan søge i projekterne ved hjælp af søgefeltet i toppen af siden.

Ved at klikke på den orange knap med pilen ud for et projekt, kan du se de revisioner der hører til projektet. Du har også mulighed for at duplikere en eksisterende revision, sende den via e-mail, se en PDF-version af revisionen eller redigere en revision.

For at oprette et nyt projekt eller revision se Step 1 “Opret nyt projekt/revision”. Det er en god idé at du opretter den kunde der skal modtage projektet inden da.

Der er små forklaringer på den, som du finder ved at klikke på de runde grå knapper med “?”.

2.1 Step 1 – Opret ny projekt/revision

For at oprette et nyt projekt, skal du klikke på den grønne knap ”Nyt projekt” i bunden af siden. Hvis du i stedet vil oprette en ny revision til et eksisterende projekt skal du klikke på den grønne knap med et +, ud for det projekt du vil tilknytte den nye revision til.

2.2 Step 2 – Projektdata

Når du har oprettet et nyt projekt eller en ny revision til et projekt, kommer du til siden ”Projektdata”. Du kan her skrive en intern note om projektet. Denne vil ikke være synlig for kunden.

Alle projekter der oprettes i systemet er i ”budgetpriser”. Det vil sige at meningen med platformen er, at give jeres kunder et overordnet billede af prisen for Upfront-enhederne og tilhørende omkostninger. Alle projekter bør altid regnes efter af en projektleder, såfremt projektet skal realiseres.

Når du er færdig på denne side, klikker du på den grønne knap i bunden ”Næste trin”. Du kan også vælge at gemme projektet/revisionen som kladde og vende tilbage senere. I så fald skal du klikke på den grå knap ”Gem som kladde og afslut”.

2.3 Step 3 – Produktkonfiguration

På denne side kan du se hvilke produkter der er tilføjet revisionen, ændre rækkefølgen af produkterne, tilføje produkter til revisionen og ændre produktspecifikationerne. Du vil også kunne tilføje visualiseringer til Upfront enheder. For at ændre rækkefølgen på produkter skal du bare drag’n’drop de enkelte produkter til den ønskede placering.

For at tilføje Upfront enheder, se Step 4 – Tilføj Upfront enheder.

For at tilføje Visualiseringer til en Upfront enhed, se Step 5 – Tilføj Visualisering

Når du er færdig på siden, klikker du på den grønne knap i bunden, “Næste trin”.

2.4 Step 4 – Tilføj Upfront enheder

For at tilføje en Upfront-enhed skal du klikke på dem orange knap “Tilføj Upfront® enheder” under “Produktkonfiguration”, øverst på siden.

Dette vil lede dig til siden “Rediger Upfront® enheder”, hvor du kan udfylde informationer om de Upfront-enheder du ønsker at tilføje, såsom antal, navn, type, udseende osv. Når du har indtastet de pågældende oplysninger skal du huske at trykke på “Gem” i bunden af siden.

2.5 Forklaring af Produktkonfigurationer

Projektinformation
Du kan her angive, hvor mange enheder du ønsker at oprette og angive et navn på enhederne. Navnet kan eksempelvis være “Penthousealtaner”, “Altaner til type A lejligheder”, osv. Antallet af enheder du angiver, vil bliver brugt til at gange prisen op til den samlede budgetpris.

Ønsket dækningsbidrag
Indtast det ønskede dækningsbidrag som i som leverandør, ønsker på projektet. Dækningsbidraget bliver lagt oveni enhedsprisen. Husk derfor at angive kostpriser alle steder, der angives priser.

Materialekategori
Vælg den kategori du ønsker at anvende materialer fra. ”Konkurrence” repræsenterer de mest prisbillige materialer og ”Luksus” indeholder de mest eksklusive materialer. Du kan undervejs i konfigurationen ændre hver enkelt parameter som du ønsker og vælge materialer fra forskellige materialekategorier og sammensætte enhederne præcis som du ønsker. Prisen på enhederne ændrer sig, alt afhængig af de materialer, du vælger.

Enhedstype
Vælg venligst, hvilken type enhed det er I ønsker at give en budgetpris på. Det er i øjeblikket muligt at vælge imellem en åben altan eller kun altanrammen.

Enhedsform
Det er muligt at vælge 2 forskellige typer enhedsforme: Rektangulær eller T-form. Vælger du den rektangulære form skal du blot angive bredde x dybde og ved T-formen skal du angive 2 x breddemål og 2 x dybdemål. Ved begge enhedstyper bliver både areal og værn-forbrug automatisk udregnet.

Overfladebehandling ramme og værn
Som standard produceres altanerne med standard-varmforzinkning, men der kan ved visse projekter være behov for at tilføje maling (Standard RAL-farver). I begge ovenstående muligheder er det muligt at angive en eventuel merpris for dette. Denne tillægspris skal være kostprisen pr. altanenhed.

Gulv
Gulv er inddelt i de 4 forskellige materialekategorier og der kan under hver kategori findes forskellige gulvvarianter. Prisen udregnes automatisk på de varianter, du finder under ”Konkurrence”, ”Standard” og ”Luksus”. Vælger du ”custom”, får du mulighed for at vælge nogle mere specielle materialevarianter, hvor det er et krav, at du angiver prisen pr. m2. Under gulv kan du endvidere vælge, om gulvet skal komme fra egen produktion eller leveres af Krsgaard A/S. Vi har estimeret markedsprisen på gulvene, såfremt du vælger ”egen produktion”.

Værn
Værn er inddelt i de 4 forskellige materialekategorier og der kan under hver kategori findes forskellige værntyper. Prisen udregnes automatisk på de varianter du finder under ”Konkurrence”, ”Standard” og ”Luksus”. Vælger du ”Custom”, får du mulighed for at vælge nogle mere specielle værnvarianter, hvor du skal angive en pris pr. meter for værnet.

Håndliste
Vælg om altanen skal være med eller uden håndliste. Hvis den er med håndliste, kan du vælge imellem forskellige materialekategorier indenfor konkurrence-, standard- og luksusserierne.

Vandkasser
Vælg hvilken kategori og type af vandkasser du ønsker til altanenhederne. Vandkassen er inddelt i de 4 forskellige materialekategorier, og der kan under hver kategori findes forkskellige materialetyper. Under ”Custom” kan du vælge en pre-lakeret alu-plade, hvor du skal angive en pris pr. m2.

Skærmvægge
Vælg her om der skal skærmvægge på enhederne og om det i så fald skal være på højre, venstre eller begge sider. Herefter har du mulighed for at vælge materialet, skærmvæggene skal udføres i. Derefter kan du vælge om skærmvæggene skal varmforzinkes (standard), eller om de også skal males i standard RAL-farver. Du skal ved skærmvæggene angive omkostningerne pr. enhed.

Andet
I dette felt kan du angive om der er øvrige materialer der skal indgå i beregningen. Dette kan være gummidele, skruer, beslag, afløbsstuds og meget andet. Prisen skal angives pr. enhed.

Projektering
Her kan du angive projekteringsudgifterne både internt og eksternt. Begge priser er samlede priser og skal således ikke angives pr. enhed.

Logistikomkostninger
Angiv her, hvad prisen er for transport af alle enhederne, du er ved at tilføje. Det kan her også være en god idé at angive prisen for evt. leje af montagelokaler.

Indfæstning
Her kan der angives pris pr. enhed for indfæstning på bygningen.

Byggeplads
Her kan omkostninger relateret til byggepladsen indtastes. Du kan angive prisen for montage af hver enkelt enhed, samt de samlede omkostninger til byggepladsen.

Enhedslicens
Den aftalte pris pr. enhed, som skal betales til Upfront-Solutions i Danmark.

Offentlig note om enheder
Her kan du angive en note, som bliver vist i projektet til kunden, når budgetprisen bliver sendt afsted.

Priser
I bunden af siden kan du se en samlet oversigt over de priser, udregningsmotoren er kommet frem til. Du kan dels se prisen før dækningsbidrag, hvor meget dækningsbidraget udgør og kundens totalpris pr. enhed og for alle enheder. Kunden ser kun de sidste to priser, når budgetprisen udsendes.

2.6 Step 5 – Tilføj Visualisering

For at tilføje en visualisering til en Upfront-enhed, klik på den grønne knap ”Tilføj Visualisering” ud for den Upfront-enhed du ønsker at tilføje en visualisering til.

Der er tre forskellige muligheder for at tilføje en visualisering:

1. ”Lav en 3D visualisering”
Her vil du blive ledt videre til en side, hvor du ud fra et billede, automatisk kan generere en visualisering. Du vil herefter lande i et 3D visualiseringssystem, hvor du bliver guidet igennem de nødvendige steps til at lave en 3D visualisering. Så snart du har gemt din visualisering i systemet, skal du trykke på ”Opdater” under ”Tilgængelige visualiseringer for projektet”. Herefter vil de blive vist.

2. ”Bestil en fotorealistisk 3D visualisering”
Her skal du oplyse hvor mange vinkler du ønsker visualiseringer fra og en beskrivelse af, hvad der skal vises på visualiseringen. Derefter sender du anmodningen til os, hvorefter du bliver kontaktet med nærmere information om visualiseringen.

3. ”Vedhæft et billede”
Upload eksisterende visualisering”. Her kan du uploade en visualisering du allerede har gemt på din computer. Det skal enten være en JPG, GIF eller PNG fil på maksimalt 3 mb.

3. Dokumenter

Under siden ”Dokumenter” kan du vælge, hvilke dokumenter der skal tilknyttes revisionen. Du kan vælge mellem dokumenter uploadet af Upfront Solutions eller dokumenter du tidligere har uploadet (under siden ”Dokumenter” som du finder i menuen i venstre side).

Du har også mulighed for at uploade et nyt dokument, som kun vil være tilgængeligt i dette projekt. Det gør du ved at klikke på den orange knap “Upload nyt dokument” i bunden af siden.

Derudover vil dine handelsbetingelser altid blive tilføjet automatisk til alle projekter. Dette kan ikke fravælges (du kan uploade nye handelsbetingelser under ”Indstillinger”).

Når du valgt hvilke dokumenter du vil tilføje, kommer du videre ved at klikke på den grønne knap “Næste trin” i bunden af siden.

3.1 Send

På siden “Send” kan du se et PDF eksempel af projektet/revisionen og vælge hvilke e-mailadresser projektet skal sendes til.

Når du har valgt ovenstående er du klar til at sende projektet, det gør du ved at klikke på den orange knap “Send projekt”.

4. Generelle Informationer

4.1 Dokumenter

Her kan du se en oversigt over de dokumenter der er uploadet til din bruger inklusive, filer som Upfront Solution har uploadet. Dokumentet ”Handelsbetingelser” kan ikke slettes, men du kan uploade en ny version under siden ”indstillinger”. Du kan slette de dokumenter du selv har uploadet til din bruger ved at klikke på den orange knap med krydset, ud for det dokument du ønsker at slette. For at uploade et dokument skal du klikke på den orange knap ”Upload nyt dokument” i bunden af siden. Herefter får du mulighed for enten at trække en fil ind og uploade den eller klikke i feltet for at finde filen på din computer. Når du har valgt filen eller trukket den ind, uploades den automatisk. Filen skal være i PDF-format og må maksimalt fylde 10 mb.

4.2 Prisguide

Under prisguiden kan du lave en vejledende beregning af en standard løsning fra Upfront Solutions. Det gør du ved at udfylde informationerne i de hvide felter og så vil de øvrige felter automatisk blive udfyldt. Der er en række forklaringer fordelt på siden, som kan ses ved at klikke på de runde, grå knapper med ”?”. Du kan vælge at se informationerne på siden eller du kan gemme informationerne som en PDF, ved at klikke på den orange knap ”Gem som PDf” i bunden af siden.

4.3 Statikguide

Ved hjælp af Statikguiden kan du lave en vejledende beregning af en standardløsning fra Upfront Solutions. Det gør du ved at udfylde de hvide felter, så vil de grå felter automatisk blive udfyldt. Du kan vælge at se informationerne på siden eller du kan gemme informationerne som en PDF ved at klikke på den orange knap ”Gem som PDF” i bunden af siden.

4.4 Indstillinger

Under indstillinger kan du ændre dine oplysninger, password, firmalogo og handelsbetingelser. Du kan dog ikke ændre e-mailadresse eller firmaoplysninger. Hvis du ønsker disse oplysninger ændret, bedes du kontakte os. Der skal altid være handelsbetingelser tilgængelige på kontoen, derfor kan du ikke slette dem, men du kan erstatte dem ved at uploade en ny PDF. Når du har lavet de ønskede ændringer, klikker du på den orange knap ”Gem” i bunden af siden.